Mga Pag-aaral sa Talc at Kanser sa Obaryo
Saliksikin ang Siyensya
Mga Pag-aaral sa Talc at Kanser sa Obaryo
Ang Nurses’ Health Study (NHS) ay ang pinakamalaking isinagawang pag-aaral sa kalusugan ng mga kababaihan. Tiningnan ng pag-aaral ng pangkat na ito na pinondohan ng pamahalaan ng U.S. ang mga salik ng panganib para sa mga pangunahing sakit na di gumaling-galing sa mga kababaihan simula pa noong 1976.

The Nurses' Health Study

Showed no overall increase

sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo
24
year study
of
78,630
Women
31,789
used talc
Ang Women’s Health Initiative (WHI) ay itinatag ng U.S. National Institutes of Health noong 1991 para pag-aralan ang kalusugan ng mga postmenopausal na babae. Kasama sa maraming isyung sinisiyasat ng pag-aaral ng pangkat na ito ay ang ugnayan sa pagitan ng terapiyang hormon at kanser sa suso, at ang mga epekto ng diyeta sa kanser at karamdaman sa puso.

Ang Pag-aaral ng Women’s Health Initiative

Showed no overall increase

sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo
12
year study
of
61,576
women
32,219
used talc
Ang Sister Study na isinagawa mula 2003-2009 sa tulong ng National Institutes of Health at National Institute of Environmental Health Sciences ay isang napakahalagang pagsisikap sa pananaliksik para mahanap ang mga sanhi ng kanser sa suso.

Ang Sister Study

Showed no overall increase

sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa obaryo
6
year study
of
41,654
women
5,735
used talc

Iba Pang Pag-aaral

Walang nahanap sa malawak at prospektibong mga pag-aaral na estadistikang pagkakaugnay sa pagitan ng kanser sa obaryo at mga gumagamit ng pulbo, subalit may ilan, ngunit hindi lahat, ng pag-aaral na kontrolado ang kaso ang nagsasaad ng bahagyang estadistikang pagkakaugnay. Ang mga pag-aaral na kontrolado ang kaso ay ang mga pag-aaral kung saan tinatanong tungkol sa iba’t ibang posibleng salik ng panganib ang mga pangkat ng mga taong dati nang nagkaroon ng partikular na karamdaman. Maaaring kasama sa mga salik ng panganib na ito ang paggamit nila dati ng ilang partikular na produkto. Ang isang potensyal na dahilan na nahanapan ng ilan ng kaunting estadistikang pagkakaugnay ay ang potensyal na pagkakaroon ng labis na pagtatantya sa tunay na pagkakaugnay dahil sa “recall bias.” Ang recall bias ay kapag mas malamang na labis na tantyahin ng mga taong may karamdaman ang kanilang pagkalantad sa mga salik ng panganib na ito kaysa sa mga taong walang karamdaman. In these studies, women who know they have ovarian cancer will try hard to remember anything that might be important to explain why they got this terrible disease, which can artificially make it appear that women with cancer used more talcum powder.8

Mga Pag-aaral sa Talc at Mesothelioma
Ang mesothelioma ay isang pambihirang anyo ng kanser na may ilang uri. Naiugnay ang pagkalantad sa asbestos sa ilang partikular na uri ng mesothelioma. Ang asbestos ay isang mineral na likas na nalilikha na nahahanap sa kalikasan at may kaunting fiber nito sa paligid natin – sa hanging nalalanghap natin, iniinom na tubig, lupa, at ilang pagkain.

Walang matinong siyentipikong pag-aaral na nagsasaad na nagdudulot ng mesothelioma ang paglanghap ng kosmetikong talc.
Ipinapakita ng mga pag-aaral sa libu-libong tao na araw-araw na nailantad sa talc —dahil sa kanilang pagmimina at paggigiling ng pulbos na talc, na hindi sila nagkaroon ng mesothelioma. Noong 1976, nagsagawa ang mga siyentipiko ng pag-aaral sa mga minero at manggigiling ng Italian na minahan ng kosmetikong talc na ginamit ng Johnson & Johnson.

Mga Pag-aaral sa Mga Minero at Manggigiling

Found

0

Cases of Mesothelioma
1,992
miners and millers exposed to talc daily
na pinag-aralan nang mahigit
38
years

Talc is used to reduce fluid accumulation in lungs

Nakakatulong sa mga baga ang isang medikal na pamamaraan na tinatawag na pleurodesis na dumikit sa chest wall para mapanatiling nakalobo ang bumigay na mga baga o maiwasang maipon ang likido sa paligid ng baga.

Sa ilang sitwasyon, direktang itinuturok ang talc sa lining ng mga baga para maiwasan ang pagkakaipon ng likido. Maraming ulat ng mga pasyente ang nagpapakita na mula sa daan-daang pasyenteng sumailalim sa pamamaraang ito sa loob ng maraming taon, walang naging kaso ng mesothelioma.

Found

0

cases of mesothelioma
more than
300
patients
na pinag-aralan nang mahigit
14-40
years
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software