Mga Impormasyon Tungkol sa Talc

Ang mga demanda hinggil sa talc

- what are they about?

You’ve probably read news stories about juries awarding large verdicts in cases alleging that Johnson’s Baby Powder can cause ovarian cancer or mesothelioma. Subalit maaaring hindi mo pa ito nababasa o naririnig: sa lahat ng hatol na ginawa laban sa Johnson & Johnson na dumaan sa proseso ng pag-aapela, naibaligtad ang bawat isa sa mga ito. Bukod pa rito, nagkaroon din ng ilang paglilitis kung saan natukoy ng mga hukom na walang responsibilidad ang produkto ng Johnson & Johnson sa kanser ng nagsasakdal, at sa iba pang sitwasyon, ganap na ibinasura ng mga hukom ang mga kaso batay sa kanilang sariling pagsusuri sa mga impormasyon.

johnson-baby-powder.jpg

Kalunus-lunos ang mga kwento ng sinumang nakakaranas ng anumang anyo ng kanser, at lubos kaming nakikiramay sa mga pasyenteng ito at sa kanilang mga pamilya, at nagpapasalamat kami na naghahanap sila ng mga sagot.

Gayunpaman, ipinapakita ng siyensya at mga impormasyon na ang kanilang mga sakit ay hindi sanhi ng kanilang paggamit sa aming produktong may talc.

Isa kaming kumpanyang lubos na nakatuon sa magandang kalusugan at mahabang buhay ng bawat tao sa mundo. Tulad niyo, kami ay mga anak, kapatid, at magulang. Ginagamit namin sa aming mga sarili, aming mga anak, at aming mga apo ang mga produkto namin. Nauunawaan naming ipinagkatiwala sa amin ang isang malaking responsibilidad, at lubos naming pinapahalagahan ang responsibilidad na iyon.

Nakumpirma ng ilang dekadang independienteng siyentipikong pagsusuri na ligtas at walang asbestos ang aming mga produkto. Kung sa palagay namin ay hindi ligtas ang aming talc, hindi namin ito ibebenta.

Kinikilala namin ang naidulot na pagkabahala at pagkalito ng mga kasong ito, at na may mga katanungan ang maraming tao sa buong mundo na gumamit at patuloy na gumagamit sa aming mga produktong may talc. Magkakaroon din ng mas marami pang kaso at higit pang talakayan.

Narito ang site na ito para ibahagi ang mga impormasyon tungkol sa talc at ang mga kasong ito, upang matulungan kayo at ang inyong pamilya na maunawaan kung bakit namin patuloy na ibinebenta ang Johnson’s Baby Powder, at kung bakit namin patuloy na ipinaglalaban nang matindi ang aming posisyon sa hukuman.

Mga Impormasyon

 • Sa mga Pinipili Naming Minahan ng Talc Nagsisimula ang Aming Pagtuon sa Kasiguraduhan at Kaligtasan

  Maingat kami sa bawat yugto ng aming proseso para matiyak na walang asbestos ang ginagamit na kosmetikong talc sa aming mga produkto. Humigit-kumulang 5% lang ng talc ang ginagamit para sa kosmetiko. Ginagamit na ang iba pa sa mga industriyal na materyal gaya ng bubong, mga materyales sa konstruksyon, o mga ceramic. Bago kami magpasya na kwalipikado ang anumang minahan ng talc para maging source ng aming mga produktong talc, sinusuri namin ang minahan kasama ang mga ekspertong geologist na nakakaalam sa lahat ng aspeto tungkol sa kung paano at saan nabubuo ang mga lagakan ng mineral.

  Governmental and academic reports on the mines where we have sourced our talc for Johnson’s Baby Powder in the United States and Canada confirm that these talc ores used in our product did not contain asbestos.

 • Pinatunayang Mali ang Mga Alegasyon Tungkol sa Asbestos sa Aming Talc Ilang Dekada na ang Nakaraan

  In the 1970s, preliminary and erroneous reports based on unreliable testing methodology were recounted in the media suggesting that there could be asbestos contamination in our talc. Scientists from all over the world, including those working for the FDA, studied the issue for years and ultimately concluded that Johnson & Johnson’s talc was not contaminated with asbestos.

  Sa pagprogreso ng teknolohiya, nagkasundo ang mga siyentipiko at mga regulator sa mga pamamaraan para mahusay at tumpak na masuri kung may asbestos sa talc. Bukod pa sa nakakatugon ang Johnson & Johnson sa mga pamantayang iyon, nalalampasan pa nito ang mga pamantayang ito gamit ang mga makabagong pamamaraan para mahusay at tumpak na masuri kung may asbestos sa talc. Nangangahulugan ito na sinusuri namin ang aming talc hindi lang sa pamamagitan ng mga tradisyunal na microscope, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga electron microscope na nagbibigay-daan para magsagawa ng mga napakataas na antas ng magnipikasyon.

  In the 1970s and 1980s, we gathered samples every hour from our talc processing facilities so that we could test it for asbestos. Samples of ground talc ore were combined and tested at least every month. Inihahalo at sinusuri sa hindi bababa sa bawat makalawang linggo ang mga sampol ng talc na ito na handa nang i-package. And as an additional audit, every quarter, those samples were also tested again. Today, we require every one of our suppliers to certify that each shipment of talc has been tested using standards exceeding what the FDA recommends and that no asbestos is detected.

  May punto at nananatiling may punto ang lahat ng pagsusuring ito: Kapag mas maraming beses na inuulit ang isang pagsusuri, mas mataas ang antas ng katiyakan at kasiguraduhan na makukuha mula sa pagsusuring iyon. Kung isang beses lang itong susuriin, mayroon lang naaabot na partikular na antas ng kasiguraduhan. Nagkakaroon ng mataas na antas ng kumpiyansa na walang asbestos ang aming produkto kapag sinusuri ito kada linggo sa loob ng ilang taon at parehong resulta ang nakukuha.

 • Sinuri ng Mga Nangungunang Siyentipiko at Regulator ang Aming Talc at Kinumpirma Nilang Ligtas Ito

  Ang mga alegasyon na maaaring magdulot ng panganib ang aming talc sa mga mamimili ay isang alalahaning lubos na pinapahalagahan ng Johnson & Johnson, at hiniling namin sa maraming independiente na institusyon, laboratoryo, at unibersidad na suriin ang aming talc para mapatunayang wala itong asbestos. These tests provided evidence that our talc does not contain asbestos. Kasama sa mga institusyong ito ang:

 • Paulit-ulit na Napag-alaman ng FDA na Walang Halaga ang Mga Alegasyon na may Asbestos sa Talc

  Hangarin ng FDA na protektahan ang pampublikong kalusugan, kabilang ang pagtiyak na ligtas at maayos na nalagyan ng label ang mga kosmetiko. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na napag-alaman ng FDA na ang mga alegasyong may asbestos sa talc—kabilang partikular ang talc ng Johnson & Johnson—ay walang batayan kapag gumagamit ng mga makabagong paraan.

  In the 1970s, the FDA conducted a four-year intensive investigation into the issue of whether cosmetic talc products, including Johnson & Johnson’s, were contaminated with asbestos. Dahil sa pagsisiyasat na ito, natukoy ng FDA na “hindi nakontamina ng asbestos ang mga talc na ginagamit sa mga produktong ito [kabilang ang mga produkto ng Johnson & Johnson].”

  In 1986, FDA stated there is no reason to put a warning label on cosmetic talc, citing the results of its studies and ongoing surveillance. Isinaad ng FDA na kahit “ang panganib mula sa tinatantyang pinakamalalang kaso ng pagkalantad sa asbestos mula sa kosmetikong talc ay magiging mas maliit kaysa sa panganib na mailantad sa asbestos mula sa kapaligiran … sa loob ng mahabang panahon.”

  From 2009-2010, the FDA tested raw talc from four talc suppliers—including Johnson & Johnson’s suppliers for our Baby Powder and a previously-divested product Shower to Shower — and confirmed that none contained asbestos.

  Again in 2014, when investigating correlation between talc and ovarian cancer, the FDA stated that there was no conclusive evidence that use of talc had any causal relationship with cancer.

 • Ipinapakita ng Mga Pag-aaral na Ligtas ang Paggamit ng Aming Talc

  Napag-alaman ng pinakamaaasahang mga siyentipikong pag-aaral na ligtas gamitin ang mga pulbos na talc na produkto ng Johnson & Johnson, kabilang ang Johnson’s Baby Powder at ang nauna nitong produkto na Shower to Shower.

  Kanser sa Obaryo: Three major independent cohort studies that followed more than 80,000 women who used talcum powder over a period of at least 6 to 24 years to determine if talcum powder use for feminine hygiene causes ovarian cancer concluded that the use of talc is not associated with increased risk of ovarian cancer. Isang lubos na katanggap-tanggap at maaasahang paraan ang prospektibong pag-aaral ng pangkat para masiyasat kung may pagkakaugnay ang paggamit ng o pagkalantad sa isang produkto at isang karamdaman. Sa ganitong uri ng pag-aaral, may mga itinatanong sa mga grupo ng mga tao tungkol sa iba’t ibang posibleng salik ng panganib, kabilang ang paggamit ng ilang partikular na produkto, at pagkatapos ay sinusubaybayan sila sa loob ng yugto ng panahon para mangolekta ng nauugnay na data. Nakatulong ang mga pag-aaral ng pangkat sa mga siyentipiko na maunawaan ang pagkakaugnay sa pagitan ng paninigarilyo at kanser sa baga, mataas na kolesterol at karamdaman sa puso, at marami pang ibang paksa sa kalusugan na itinuturing natin ngayon bilang simpleng kaalaman.

  Ang ilang pag-aaral na tinatawag na mga pag-aaral na kontrolado ang kaso ay nagpakita ng maliit na estadistikang pagkakaugnay sa pagitan ng kanser sa obaryo at paggamit ng talc, habang walang naipakitang pagkakaugnay sa pagitan ng paggamit ng talc at kanser sa obaryo ang iba pang pag-aaral na kontrolado ang kaso na may katulad na disenyo. Nagdududa ang mga eksperto sa mga pag-aaral na kontrolado ang kaso dahil paiba-iba ang mga resulta, at kapag nagpapakita ng mga positibong resulta ang mga pag-aaral na ito, maaaring ito ay dahil sa mga limitasyon ng disenyo ng pag-aaral. Kasama sa mga limitasyon ng mga pag-aaral na ito ang “recall bias” na nangyayari kapag mas malamang na maalala ng mga taong may karamdaman ang mga bagay sa kanilang nakaraan kumpara sa mga taong walang karamdaman. Sa mga pag-aaral na kontrolado ang kaso na ito, alam ng mga babae na mayroon silang kanser sa obaryo, kaya sisikapin nilang alalahanin ang kahit na anong bagay na maaaring mahalaga sa kung bakit sila mayroong ganitong malubhang karamdaman. Maaaring nitong palabasin sa artipisyal na paraan na ang mga babaeng may kanser ay gumamit ng mas maraming pulbos na talc, na sa katunayan ay mas naaalala nila ang kanilang mga kagawian sa feminine hygiene sa paglipas ng mga taon. Itinuturing na mas maaasahan ang malalaki at prospektibong pag-aaral at ang isa sa mga dahilan nito ay walang babaeng may alam na magkakaroon siya ng kanser sa obaryo sa kalaunan—kaya hindi siya magkakaroon ng anumang recall bias, at sa pangkalahatan ay walang nahanap na pagkakaugnay sa pagitan ng pulbos na talc at kanser sa obaryo sa mga pag-aaral na ito.

  Mesothelioma: Ang mesothelioma ay isang uri ng kanser na pangunahing nauugnay sa pagkalantad sa asbestos. Asbestos is a naturally occurring mineral that is found in the environment, and small quantities of its fibers are omnipresent in the air.

  Walang matinong siyentipikong pag-aaral na nagsasaad na nagdudulot ng mesothelioma ang paglanghap ng kosmetikong talc. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral sa libu-libong tao na araw-araw na nailantad sa talc —dahil sa kanilang pagmimina at paggigiling ng pulbos na talc, na hindi sila nagkaroon ng mesothelioma. For example, there are studies of nearly 2000 miners and millers associated with a talc mine used by Johnson & Johnson that followed the workers employed between 1921 and 1950, and between 1946 and 1974, and compared the mortality of those workers with the control populations. These have been repeatedly updated, as recently as 2017, and continue to demonstrate that none of the miners or millers developed mesothelioma.

  Moreover, large-scale reports on patients who had a medical procedure done called talc pleurodesis—where talc is actually injected into their lungs—found that none developed mesothelioma.

Sa Loob ng Hukuman

gavel-blue.png

Ang unang kilalang paglilitis na nauugnay sa mga paghahabol na ito ay ginanap noong 2013 kung saan inakusahan ng abogado ng nagsasakdal na nagkaroon ng kanser sa obaryo ang isang babae dahil sa paggamit ng Johnson’s Baby Powder at ng dating produkto ng Johnson & Johnson na Shower to Shower. Bagama’t hinatulan ng hukom na may sala ang kumpanya, hindi rin ito nagbigay ng anumang danyos.

Mula noon, nagkaroon na ng ilang karagdagang paglilitis kung saan ang mga hukom ay nagbigay ng mabibigat na hatol laban sa Johnson & Johnson. Naibaligtad ang bawat isa sa mga ito na nadinig ang apela.

Napag-alaman din ng ilang hukuman na walang patunay sa ugnayan sa pagitan ng paggamit ng kosmetikong talc at kanser sa obaryo.

Kasunod ng mga pagpapasyang iyon, ang mga abogadong tagalitis na naghahain sa mga kasong ito ay nagpalit na ng kanilang teorya at inaakusahan nilang may asbestos ang talc ng Johnson & Johnson. (Ang unang kaso ng mesothelioma ay dininig noong taglagas ng taong 2017).

These latest claims harken back to preliminary and erroneous reports in the media in the 1970’s that claimed to detect asbestos in talc based on unreliable methodology. After those reports, an investigation by the U.S. Food & Drug Administration as well as independent testing contributed to the development of more reliable testing methodologies and confirmed that there was no asbestos in our talcum powder products. Gustong buhayin ng abogado ng nagsasakdal ang isang isyung nalutas na.

Sumailalim na sa paglilitis ang ilan sa mga kasong ito na bahagyang batay sa nakaraang impormasyong iyon mula noong 1970s. Sa ilang mga kaso, bumoto ang mga hukom nang pabor sa Johnson & Johnson; sa ibang kaso, hindi nakagawa ng hatol ang mga hukom; sa ibang kaso, bumoto ang mga hukom nang pabor sa mga nagsasakdal— kabilang ang pagbibigay ng ilang napakalaking halaga ng dolyar. Nagpaplano ang Johnson & Johnson na umapela sa anumang hatol laban sa kumpanya. Naniniwala kaming mayroon kaming matibay na batayan ng impormasyon sa pag-apela para maibaligtad ang mga hatol na ito.

Si Judge Nelson C. Johnson

from the Superior Court of New Jersey ruled in dismissing a case in Setyembre 2016 that: “Plaintiffs experts fail to demonstrate that the data or information used were soundly and reliably generated and are of a type reasonably relied upon by comparable experts…No witness for Plaintiffs ventured to articulate just how it is that talc in the ovaries, or, what it is about talc in the ovaries, that sets off a chain of events which purportedly causes ovarian cancer.”

Si Judge Maren E. Nelson

of the Superior Court of California concluded after a trial in Oktubre 2017 that: “pinal na nagpapasya ang Hukuman na hindi sapat ang ebidensya sa direktang sanhi na alegasyon para suportahan ang hatol,” dahil hindi naipakita ng abogado ng Mga Nagsasakdal na “‘mas malamang’ na nagdudulot ng kanser ang talc.”

Isang Masusing Pagsusuri

 • Umaasa ang Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal sa Mga Impormasyon na Pinagsususpetsahan para Suportahan ang Kanilang Mga Pahayag

  Tinukoy ng maraming nangungunang independienteng institusyon, laboratoryo, unibersidad, at mga ahensya ng pamahalaan na walang asbestos sa aming mga kosmetikong talc na produkto.

  Kaya naman sa kabila ng lahat ng pagsusuring ito, paano nasasabi ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na may asbestos sa aming produkto?

  Umaasa sila sa mga pahayag ng mga testigo na binayaran nila para suportahan ang kanilang mga pahayag gamit ang mga impormasyon ng pinagsususpetsahan na hindi sumasang-ayon sa mga independienteng ikatlong partido.

  Halimbawa, maaaring gumamit ang mga testigo ng mga depektibong siyentipikong pamamaraan para suriin ang talc. One of these witnesses has admitted that he would call something he found asbestos “even though it’s not.”

  Bilang isa pang halimbawa, maaari mga boteng nakontamina na pagkatapos bilhin ang mga boteng sinusuri nila. Sinuri ng isang testigo ang apat na bote ng Johnson’s Baby Powder na binili mula sa estante ng isang tindahan. Each tested negative for asbestos. Gayunpaman, noong sinuri niya ang mga boteng natanggap mula sa iba pang pinagmulan — marami sa mga ito ay direktang mula sa mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na bumili sa eBay — lumabas na positibo ang ilan sa mga ito ayon sa kanya. A California court recently prevented this witness from presenting this evidence at trial because they could not confirm the samples were not contaminated.

  Another witness who is currently hired by plaintiff trial lawyers to testify that Johnson’s talc causes mesothelioma, had testified in earlier cases that studies showing Johnson’s talc was not associated with mesothelioma were entirely reliable.

 • Inilalarawan sa Maling Paraan ng Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal ang mga Makasaysayang Dokumento

  Ang mga tala ng pagsusuri namin—na inulit-ulit sa loob ng ilang dekada, sa mga antas na nalalampasan ang mga pamantayan ng pamahalaan at industriya—ay patuloy na ipinapakitang walang asbestos ang kosmetikong talc ng Johnson.

  Gayunpaman, sadyang gumagawa ng kalituhan ang mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal sa pamamagitan ng pagpepresenta ng mga dokumento ng kumpanya na wala sa konteksto. Sa hukuman, ipinapakita ang mga partikular na piniling bahagi ng mga makasaysayang dokumentong para maimungkahing nagpapakita sila ng mga paunang ebidensya ng asbestos sa kabila ng aming mga tala ng kumprehensibong pagsusuri sa aming mga produkto. Madalas ay ganap na walang kaugnayan ang mga dokumentong ito sa talc na ginamit sa produkto ng Johnson & Johnson. For example, they point to one document that indicates the presence of asbestos, but that same document clearly states that the asbestos was only related to talc used in industrial materials. Or, they point to a document that shows asbestos in unidentified samples of commercial talc, while ignoring another document revealing that all the Johnson & Johnson samples were found to be uncontaminated with asbestos. Or, they point to a document that shows that there was asbestos in the samples but omit the fact that those samples were purposefully spiked with asbestos for testing purposes.

 • Nagtataguyod ng Mga Teoryang Pagsasabwatan ang Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal

  Ipinapahayag ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na may pakikipagsabwatan sa loob ng Johnson & Johnson para sadyang magbenta ng mga produktong alam naming may asbestos. Hindi totoo ang pahayag na ito. Sa katunayan, para maging totoo ang paratang na ito, maraming ahensya ng pamahalaang pederal at pang-estado, independienteng mga laboratoryo, siyentipiko, at pangunahing unibersidad na sumuri sa aming mga produkto ang kailangan ding makipagsabwatan sa loob ng 50 taon para mapanghawakan ang impormasyong ito.

  Ngayon, may mahigit 10,000 nakabinbing kaso at nakatuon ang Johnson & Johnson na dumepensa laban sa mga ito batay sa matibay na siyentipikong ebidensya na nagpapakitang hindi nagdudulot ng kanser ang talc.

Mahigit sa 5,000 dokumento ang tinanggap bilang ebidensya sa mga kasong ito. Iniimbitahan ka naming suriin ang ebidensya at magpasya.

Disclaimer:

Johnson & Johnson is publicly presenting on this website documents provided by one or more of the Johnson & Johnson companies that have been used as evidence in trials. Hindi kumpidensyal ang mga pagtatanghal ng mga paglilitis na ito, ngunit maaaring may marka pa rin ng pagka-kumpidensyal ang ilan sa mga ito. Nagsikap kaming maibigay ang mga pagtatanghal na ito sa paraan kung paano ginamit ang mga ito sa paglilitis, (hal., may highlight at/o iba pang marka), na maaaring hindi magpakita sa paraan kung paano pinapanatili ng kumpanya ang mga ito. Pana-panahong ia-update ang website na ito.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software