Facts about Talc
Balita

Mga Demanda Hinggil sa Talc

- tungkol saan ang mga ito?

You may have heard about juries awarding large verdicts in lawsuits in North America alleging that talc-based Johnson’s Baby Powder can cause ovarian cancer or mesothelioma and that, in relation to this, a Johnson & Johnson subsidiary, LLT Management LLC (LLT Management LLC), formerly known as LTL Management LLC.

But you may not know this: in the majority of U.S. jury trials, including six out of eight trials that happened in 2021, juries have concluded that Johnson & Johnson’s product was not responsible for the plaintiffs’ cancer. In other instances, judges have dismissed cases outright based on their own review of the facts, and many of the verdicts against Johnson & Johnson that have been through the appellate process have also been overturned.

Despite the evidence presented in court, and the fact that Johnson & Johnson discontinued the sale of Johnson’s Baby Powder in the United States and Canada in 2020, there continue to be more lawsuits filed in North America and a few extraordinary verdicts in U.S. state courts that have contradicted the science. That’s why Johnson & Johnson began a process in Oktubre 2021 to resolve these lawsuits in a way that would be reasonable for all involved, including anyone who may have legal claims in North America against Johnson & Johnson currently or in the future. To achieve this goal, LLT voluntarily filed for Chapter 11 bankruptcy, following an established and legal process for resolving these cases. You can learn more about this here.

The stories of anyone suffering from any form of cancer are tragic. We sympathize deeply with these patients and their families, and we appreciate that they seek answers. The science and the facts, however, show that their illnesses were not caused by their use of our talc-based products.

Isa kaming kumpanyang lubos na nakatuon sa magandang kalusugan at mahabang buhay ng bawat tao sa mundo. Tulad niyo, kami ay mga anak, kapatid, at magulang. Ginagamit namin sa aming mga sarili, aming mga anak, at aming mga apo ang mga produkto namin. Nauunawaan naming ipinagkatiwala sa amin ang isang malaking responsibilidad, at lubos naming pinapahalagahan ang responsibilidad na iyon.

Decades of independent scientific testing have confirmed that our products are safe, do not contain asbestos and do not cause cancer.
 
We recognize the anxiety and confusion these cases have caused, and that many people who have used and continue to use talc-based products have questions. We also know there will be more discussion. This site is designed to share the facts about talc and these cases, and to help you and your family understand the steps we have taken and why we continue to stand behind the safety of Johnson’s Baby Powder.

Mga Impormasyon

 • Sa mga Pinipili Naming Minahan ng Talc Nagsisimula ang Aming Pagtuon sa Kasiguraduhan at Kaligtasan

  Maingat kami sa bawat yugto ng aming proseso para matiyak na walang asbestos ang ginagamit na kosmetikong talc sa aming mga produkto. Humigit-kumulang 5% lang ng talc ang ginagamit para sa kosmetiko. Ginagamit na ang iba pa sa mga industriyal na materyal gaya ng bubong, mga materyales sa konstruksyon, o mga ceramic. Bago kami magpasya na kwalipikado ang anumang minahan ng talc para maging source ng aming mga produktong talc, sinusuri namin ang minahan kasama ang mga ekspertong geologist na nakakaalam sa lahat ng aspeto tungkol sa kung paano at saan nabubuo ang mga lagakan ng mineral.

  Kinukumpirma ng mga ulat ng pamahalaan at akademya sa mga minahan kung saan namin kinuha ang aming talc para sa Johnson’s Baby Powder sa Estados Unidos at Canada na walang asbestos ang mga talc ore na ito na ginagamit sa aming mga produkto.

 • Pinatunayang Mali ang Mga Alegasyon Tungkol sa Asbestos sa Aming Talc Ilang Dekada na ang Nakaraan

  Noong 1970s, ang mga preliminaryo at maling ulat batay sa hindi maaasahang mga pamamaraan ng pagsusuri ay ipinahayag sa media na nagmumungkahing maaaring may asbestos sa aming talc. Ang isyu ay pinag-aralan ng mga siyentipiko mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo kabilang ang mga nagtatrabaho sa FDA sa loob ng ilang taon at natukoy nila sa huli na walang asbestos ang talc ng Johnson & Johnson.

  Sa pagprogreso ng teknolohiya, nagkasundo ang mga siyentipiko at mga regulator sa mga pamamaraan para mahusay at tumpak na masuri kung may asbestos sa talc. Bukod pa sa nakakatugon ang Johnson & Johnson sa mga pamantayang iyon, nalalampasan pa nito ang mga pamantayang ito gamit ang mga makabagong pamamaraan para mahusay at tumpak na masuri kung may asbestos sa talc. Nangangahulugan ito na sinusuri namin ang aming talc hindi lang sa pamamagitan ng mga tradisyunal na microscope, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga electron microscope na nagbibigay-daan para magsagawa ng mga napakataas na antas ng magnipikasyon.

  Noong 1970s at 1980s, kumuha kami ng mga sampol kada oras mula sa aming mga pasilidad para sa pagpoproseso ng talc para masuri namin kung ito ay may asbestos. Inihahalo at sinusuri ang mga sampol ng ore ng talc mula sa lupa nang hindi bababa sa kada buwan. Inihahalo at sinusuri sa hindi bababa sa bawat makalawang linggo ang mga sampol ng talc na ito na handa nang i-package. At bilang karagdagang pag-audit, sinusuri ring muli ang mga sampol na iyon kada tatlong buwan.

  May punto at nananatiling may punto ang lahat ng pagsusuring ito: Kapag mas maraming beses na inuulit ang isang pagsusuri, mas mataas ang antas ng katiyakan at kasiguraduhan na makukuha mula sa pagsusuring iyon. Kung isang beses lang itong susuriin, mayroon lang naaabot na partikular na antas ng kasiguraduhan. Nagkakaroon ng mataas na antas ng kumpiyansa na walang asbestos ang aming produkto kapag sinusuri ito kada linggo sa loob ng ilang taon at parehong resulta ang nakukuha.

 • Sinuri ng Mga Nangungunang Siyentipiko at Regulator ang Aming Talc at Kinumpirma Nilang Ligtas Ito

  Ang mga alegasyon na maaaring magdulot ng panganib ang aming talc sa mga mamimili ay isang alalahaning lubos na pinapahalagahan ng Johnson & Johnson, at hiniling namin sa maraming independiente na institusyon, laboratoryo, at unibersidad na suriin ang aming talc para mapatunayang wala itong asbestos. Nagbigay ng ebidensya ang mga pagsusuri na ito na walang asbestos ang aming talc. Kasama sa mga institusyong ito ang:

 • Ang Kaugnayan ng FDA sa Pagtatasa sa Kaligtasan ng Talc

  Hangarin ng FDA na protektahan ang pampublikong kalusugan, kabilang ang pagtiyak na ligtas at maayos na nalagyan ng label ang mga kosmetiko. Sa paglipas ng maraming dekada, paulit-ulit na naugnay ang FDA sa pag-imbestiga at pagsusuri sa kosmetikong talc, kabilang ang talc ng Johnson & Johnson’s. Noong 1970s, nagsagawa ang FDA ng apat na taong masusing pagsisiyasat tungkol sa isyung nakontamina ng asbestos ang mga produktong kosmetikong talc, kabilang ang mga produkto ng Johnson & Johnson. Dahil sa pagsisiyasat na ito, natukoy ng FDA na “hindi nakontamina ng asbestos ang mga talc na ginagamit sa mga produktong ito [kabilang ang mga produkto ng Johnson & Johnson].”

  Noong 1986, isinaad ng FDA na walang dahilan para maglagay ng label ng babala sa kosmetikong talc at binanggit nito ang mga resulta ng mga pag-aaral nito at ang patuloy na pagbabantay. Isinaad ng FDA na kahit “ang panganib mula sa tinatantyang pinakamalalang kaso ng pagkalantad sa asbestos mula sa kosmetikong talc ay magiging mas maliit kaysa sa panganib na mailantad sa asbestos mula sa kapaligiran … sa loob ng mahabang panahon.”

  Noong 2009-2010, sinuri ng FDA ang raw na talc mula sa apat na tagasuplay ng talc—kabilang ang mga tagasuplay ng Johnson & Johnson para sa aming Baby Powder at ang dating inalis na produktong Shower to Shower — pati na ang Johnson's Baby Powder at Shower to Shower, at kinumpirma nilang walang asbestos ang mga ito.

  Muli noong 2014, nang nagsisiyasat tungkol sa potensyal na pagkakaugnay ng talc at kanser sa obaryo, isinaad ng FDA na walang kongklusibong ebidenysa na ang paggamit ng talc ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng kanser.

  Noong Oktubre 18, 2019, sa unang pagkakataon sa maraming dekada na sinuri ng FDA ang talc ng Johnson & Johnson, pinayuhan ng FDA ang Johnson & Johnson na ang pagsusuri sa isang lot ng isang bote ng Johnson's Baby Powder ay nagsiwalat ng kontaminasyon ng mga sub-trace na antas ng chrysotile asbestos (0.00002%). Kasabay nito, naitala ng FDA na hindi nito natukoy ang asbestos noong nag-sample ito ng ibang lot ng talc. Dahil sa sobrang pag-iingat, ang Johnson & Johnson Consumer Inc. ay boluntaryong nag-recall ng lot na nagkaproblema sa pagsusuri ng FDA. Agad sinimulan ng Johnson & Johnson Consumer Inc. ang masusing imbestigasyon sa usapin at nagtatrabaho kasama ng FDA para masagot ang mga tanong tungkol sa pagsusuri, kasama ang integridad ng nasuring sample at ang pagkabalido ng mga resulta ng pagsusuri.

 • Ipinapakita ng Mga Pag-aaral na Ligtas ang Paggamit ng Aming Talc

  Napag-alaman ng pinakamaaasahang mga siyentipikong pag-aaral na ligtas gamitin ang mga pulbos na talc na produkto ng Johnson & Johnson, kabilang ang Johnson’s Baby Powder at ang nauna nitong produkto na Shower to Shower.

  Kanser sa Obaryo: Four major independent cohort studies that followed more than 80,000 women who used talcum powder over a period of at least 6 to 24 years to determine if talcum powder use for feminine hygiene causes ovarian cancer concluded that the use of talc is not associated with increased risk of ovarian cancer. Isang lubos na katanggap-tanggap at maaasahang paraan ang prospektibong pag-aaral ng pangkat para masiyasat kung may pagkakaugnay ang paggamit ng o pagkalantad sa isang produkto at isang karamdaman. Sa ganitong uri ng pag-aaral, may mga itinatanong sa mga grupo ng mga tao tungkol sa iba’t ibang posibleng salik ng panganib, kabilang ang paggamit ng ilang partikular na produkto, at pagkatapos ay sinusubaybayan sila sa loob ng yugto ng panahon para mangolekta ng nauugnay na data. Cohort studies have helped scientists understand the link between smoking and lung cancer, high cholesterol and heart disease, and many other health topics we consider common knowledge today.The most recent cohort study, published in the Journal of the American Medical Association, pooled a number of these high-level epidemiological studies and found no statistically significant increased risk of ovarian cancer with talc use.

  Ang ilang pag-aaral na tinatawag na mga pag-aaral na kontrolado ang kaso ay nagpakita ng maliit na estadistikang pagkakaugnay sa pagitan ng kanser sa obaryo at paggamit ng talc, habang walang naipakitang pagkakaugnay sa pagitan ng paggamit ng talc at kanser sa obaryo ang iba pang pag-aaral na kontrolado ang kaso na may katulad na disenyo. Nagdududa ang mga eksperto sa mga pag-aaral na kontrolado ang kaso dahil paiba-iba ang mga resulta, at kapag nagpapakita ng mga positibong resulta ang mga pag-aaral na ito, maaaring ito ay dahil sa mga limitasyon ng disenyo ng pag-aaral. Kasama sa mga limitasyon ng mga pag-aaral na ito ang “recall bias” na nangyayari kapag mas malamang na maalala ng mga taong may karamdaman ang mga bagay sa kanilang nakaraan kumpara sa mga taong walang karamdaman. Sa mga pag-aaral na kontrolado ang kaso na ito, alam ng mga babae na mayroon silang kanser sa obaryo, kaya sisikapin nilang alalahanin ang kahit na anong bagay na maaaring mahalaga sa kung bakit sila mayroong ganitong malubhang karamdaman. Maaaring nitong palabasin sa artipisyal na paraan na ang mga babaeng may kanser ay gumamit ng mas maraming pulbos na talc, na sa katunayan ay mas naaalala nila ang kanilang mga kagawian sa feminine hygiene sa paglipas ng mga taon. Itinuturing na mas maaasahan ang malalaki at prospektibong pag-aaral at ang isa sa mga dahilan nito ay walang babaeng may alam na magkakaroon siya ng kanser sa obaryo sa kalaunan—kaya hindi siya magkakaroon ng anumang recall bias, at sa pangkalahatan ay walang nahanap na pagkakaugnay sa pagitan ng pulbos na talc at kanser sa obaryo sa mga pag-aaral na ito.

  Mesothelioma: Ang mesothelioma ay isang uri ng kanser na pangunahing nauugnay sa pagkalantad sa asbestos. Ang asbestos ay isang likas na nabubuong mineral na nahahanap sa kapaligiran, at ang maliliit na bahagi ng mga fiber nito ay matatagpuan saanman sa hangin.

  Walang matinong siyentipikong pag-aaral na nagsasaad na nagdudulot ng mesothelioma ang paglanghap ng kosmetikong talc. Sa katunayan, ipinapakita ng ilang mga pag-aaral sa libu-libong tao na araw-araw na nailantad sa talc—dahil sa kanilang pagmimina at paggigiling ng pulbos na talc—na ang pagkalantad sa matataas na antas ng talc ay hindi nagpapataas sa peligro na ang tao ay magkaroon ng mesothelioma.

  Dagdag pa rito, napag-alaman sa malalaking ulat sa mga pasyenteng sumailalim sa isang medikal na pamamaraan na tinatawag na talc pleurodesis—kung saan aktwal na itinuturok ang talc sa kanilang mga baga—na walang pasyenteng nagkaroon ng mesothelioma.

Sa Loob ng Hukuman

The first high profile trial related to these claims was in 2013, where plaintiffs’ counsel alleged that use of talc-based Johnson’s Baby Powder and Johnson & Johnson’s former product Shower to Shower caused a woman to develop ovarian cancer. Bagama’t hinatulan ng hukom na may sala ang kumpanya, hindi rin ito nagbigay ng anumang danyos.

Since then, there have been several additional trials where juries have awarded significant verdicts against Johnson & Johnson, but many of those verdicts have been overturned on appeal.

Following those initial cases, trial lawyers have since shifted their theory, alleging that Johnson & Johnson’s talc contains asbestos. (Ang unang kaso ng mesothelioma ay dininig noong taglagas ng taong 2017).

These latest claims go back to flawed news stories in the 1970’s that claimed to detect asbestos in talc based on unreliable methodology. After those reports, an investigation by the U.S. Food & Drug Administration, as well as independent testing, contributed to the development of more reliable testing methodologies and confirmed that there was no asbestos in our talcum powder products. Plaintiffs’ attorneys seek to bring back an issue that has already been resolved.

Sumailalim na sa paglilitis ang ilan sa mga kasong ito na bahagyang batay sa nakaraang impormasyong iyon mula noong 1970s. In the majority of cases that reached a jury verdict, the juries have voted in favor of Johnson & Johnson; in others, juries have not been able to reach a verdict; in a small minority of others, the juries have voted in favor of the plaintiffs— including awarding some very large dollar amounts.

With all of the legal cases and the expectation that trial lawyers would continue to bring additional cases against Johnson & Johnson for years to come, the Company established a separate subsidiary, LLT Management LLC (LLT), in Oktubre 2021. LLT is responsible for holding and managing all liabilities related to Johnson & Johnson’s talc litigation in North America. Also in Oktubre 2021, LLT voluntarily filed for Chapter 11 bankruptcy, activating a process designed to equitably and efficiently resolve all talc claims in North America for all parties, including anyone who may have current or future legal claims against the Company. Chapter 11 is a well-established and lawful process in the U.S. to bring parties together to negotiate a resolution to litigation.

On Abril 4, 2023, LLT re-filed for voluntary Chapter 11 bankruptcy protection in the U.S. Bankruptcy Court for the District of New Jersey to obtain approval of a reorganization plan that will equitably and efficiently resolve all claims arising from cosmetic talc litigation against the Company and its affiliates in North America. The re-filed case addresses concerns cited by the Court of Appeals for the Third Circuit, which dismissed LLT’s initial bankruptcy on legal grounds in a Enero 2023 ruling. LLT’s re-filed case, and the proposed plan announced in Abril 2023, is supported by 60,000 current claimants.

Most recently, on Abril 20, 2023, the Bankruptcy Court authorized a preliminary injunction to extend the stay on pending cases in the Company’s talc litigation in North America. The stay will remain in place until Hunyo 15, 2023, providing additional time for the parties to reach a permanent resolution.

LLT is working closely with the plaintiffs’ lawyers to continue building consensus for LLT’s Plan of Reorganization.

Isang Masusing Pagsusuri

 • Umaasa ang Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal sa Mga Impormasyon na Pinagsususpetsahan para Suportahan ang Kanilang Mga Pahayag

  Numerous leading independent institutions, laboratories, universities and governmental agencies have all investigated this issue since the 1970s and concluded that there is no asbestos in our cosmetic talc products.

  Kaya naman sa kabila ng lahat ng pagsusuring ito, paano nasasabi ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na may asbestos sa aming produkto?

  Umaasa sila sa mga pahayag ng mga testigo na binayaran nila para suportahan ang kanilang mga pahayag gamit ang mga impormasyon ng pinagsususpetsahan na hindi sumasang-ayon sa mga independienteng ikatlong partido.

  These same witnesses include individuals who, before they were hired to testify against Johnson & Johnson, had testified under oath that that asbestos in cosmetic talc was "an urban legend."

  Halimbawa, maaaring gumamit ang mga testigo ng mga depektibong siyentipikong pamamaraan para suriin ang talc. Inamin ng isa sa mga testigo na tinatawag niyang asbestos ang isang bagay na nahanap niya “kahit na hindi ito asbestos.”

  Bilang isa pang halimbawa, maaari mga boteng nakontamina na pagkatapos bilhin ang mga boteng sinusuri nila. Sinuri ng isang testigo ang apat na bote ng Johnson’s Baby Powder na binili mula sa estante ng isang tindahan. Lumabas sa pagsusuri na walang asbestos ang bawat isa sa mga ito. Gayunpaman, noong sinuri niya ang mga boteng natanggap mula sa iba pang pinagmulan — marami sa mga ito ay direktang mula sa mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na bumili sa eBay — lumabas na positibo ang ilan sa mga ito ayon sa kanya. A California court prevented this witness from presenting this evidence at trial because they could not confirm the samples were not contaminated.

  Isa pang testigo na kasalukuyang binabayaran ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal para tumestigo na nagdudulot ng mesothelioma ang talc ng Johnson ang tumestigo sa mga naunang kaso na lubos na maaasahan ang mga pag-aaral na nagpapakitang hindi nauugnay ang talc ng Johnson sa mesothelioma.

 • Inilalarawan sa Maling Paraan ng Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal ang mga Makasaysayang Dokumento

  Ang mga tala ng pagsusuri namin—na inulit-ulit sa loob ng ilang dekada, sa mga antas na nalalampasan ang mga pamantayan ng pamahalaan at industriya—ay patuloy na ipinapakitang walang asbestos ang kosmetikong talc ng Johnson.

  Gayunpaman, sadyang gumagawa ng kalituhan ang mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal sa pamamagitan ng pagpepresenta ng mga dokumento ng kumpanya na wala sa konteksto. Sa hukuman, ipinapakita ang mga partikular na piniling bahagi ng mga makasaysayang dokumentong para maimungkahing nagpapakita sila ng mga paunang ebidensya ng asbestos sa kabila ng aming mga tala ng kumprehensibong pagsusuri sa aming mga produkto. Madalas ay ganap na walang kaugnayan ang mga dokumentong ito sa talc na ginamit sa produkto ng Johnson & Johnson. Halimbawa, binabanggit nila ang isang dokumentong tumutukoy sa presensya ng asbestos ngunit malinaw na isinasaad ng parehong dokumentong iyon na nauugnay lang ang asbestos sa talc na ginagamit sa mga industriyal na materyal. O, binabanggit nila ang isang dokumento na nagpapakita ng asbestos sa mga hindi tinukoy na mga sampol ng komersyal na talc, habang binabalewala ang isa pang dokumento na naglalahad na ang lahat ng sampol ng Johnson & Johnson ay napag-alamang hindi nakontamina ng asbestos. O, binabanggit nila ang isang dokumento na nagpapakitang may asbestos sa mga sampol ngunit inaalis nila ang impormasyon na ang mga sampol na iyon ay sadyang nilagyan ng asbestos para sa mga layuning pagsusuri.

 • Nagtataguyod ng Mga Teoryang Pagsasabwatan ang Mga Abogadong Tagalitis ng Nagsasakdal

  Ipinapahayag ng mga abogadong tagalitis ng nagsasakdal na may pakikipagsabwatan sa loob ng Johnson & Johnson para sadyang magbenta ng mga produktong alam naming may asbestos. Hindi totoo ang pahayag na ito. Sa katunayan, para maging totoo ang paratang na ito, maraming ahensya ng pamahalaang pederal at pang-estado, independienteng mga laboratoryo, siyentipiko, at pangunahing unibersidad na sumuri sa aming mga produkto ang kailangan ding makipagsabwatan sa loob ng 50 taon para mapanghawakan ang impormasyong ito.

Mahigit sa 5,000 dokumento ang tinanggap bilang ebidensya sa mga kasong ito. Iniimbitahan ka naming suriin ang ebidensya at magpasya.

Disclaimer:

Sa website na ito ay hayagang ipinepresenta ng Johnson & Johnson ang mga dokumentong ibinigay ng isa o higit pa sa mga kumpanya ng Johnson & Johnson na ginamit bilang ebidensya sa mga paglilitis. Hindi kumpidensyal ang mga pagtatanghal ng mga paglilitis na ito, ngunit maaaring may marka pa rin ng pagka-kumpidensyal ang ilan sa mga ito. Nagsikap kaming maibigay ang mga pagtatanghal na ito sa paraan kung paano ginamit ang mga ito sa paglilitis, (hal., may highlight at/o iba pang marka), na maaaring hindi magpakita sa paraan kung paano pinapanatili ng kumpanya ang mga ito. Pana-panahong ia-update ang website na ito.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software