Mga Impormasyon Tungkol sa
Kasiguraduhan at Kaligtasan ng Pulbos na Talc

About Talcum Powder

 • Ano ang pulbos na talc?

  Ang pulbos na talc ay ang pininong anyong pulbos ng pinakamalambot na mineral sa mundo: talc. Ang talc ay isang sangkap na “hindi buhay,” ibig sabihin ay hindi ito lumilikha ng kemikal na reaksyon kapag nakain o ginamit sa balat. People have taken advantage of its natural smoothness, safety and absorbency since ancient Egyptian times.1

  Saan nagmumula ang talc?

  Nahahanap ang talc sa mga sedimento ng bato sa buong mundo at minimina ito gaya ng maraming iba pang mineral. Ang talc lang na may gradong naaangkop sa parmasyutiko ang ginagamit sa aming baby powder.

  Paano ginagawa ang pulbos na talc?

  Kapag nakuha na ito mula sa lupa, bahagyang dinudurog at pinagbubukud-bukod ang talc at nagtatalaga rito ng grado. Pagkatapos ay ginigiling ang talc na ore na nakakatugon sa aming mga pamantayan hanggang sa maging pulbo at ito ay sinusuri para sa sukat ng sambutil at kinukumpirmang nakakatugon sa mga kinakailangan ng Johnson & Johnson sa pagiging puro.

Ligtas ang Talc

Talc has been used for centuries.

It’s the softest mineral on earth, and has been used for a variety of applications dating back to ancient Egypt.2

Talc is more common than you think.

It’s in the foods we eat, including chewing gum, rice and olive oil, and many products we use every day (like makeup, soap and antiperspirant.)1,2,3

Talc is safe.

Patuloy na sinusuportahan ng pananaliksik, katibayang pangklinikal, at halos 40 taong pag-aaral ng mga independiente na dalubhasang medikal sa buong mundo ang kasiguraduhan at kaligtasan ng talc.

Talc has been studied by independent authorities around the world.

Ang mga ahensya ng pamahalaan at iba pang ahensya, gaya ng U.S. Food and Drug Administration at Cosmetic Ingredient Review Expert Panel ay sinuri na ang potensyal na pagiging mapanganib ng talc at natukoy ng mga ito na ligtas ang talc.

Talc does not cause cancer.

Natukoy ng Editorial Board ng Physician Data Query ng National Cancer Institute na ang bigat ng ebidensya ay walang sinusuportahang ugnayan sa pagitan ng perineal na pagkalantad sa talc at mas mataas na panganib ng kanser sa obaryo.

Mga Dekada ng Kasiguraduhan at Kaligtasan

Patuloy kaming gumagamit ng talc sa aming mga produkto dahil maraming dekada nang muling napatunayan ng siyensya ang kasiguraduhan at kaligtasan nito. Malaking responsibilidad ang pinanghahawakan namin sa inyong pagtitiwala sa Mga Produkto ng Johnson’s Baby at sa inyong kumpiyansa sa paggamit ng mga ito – kaya naman ang ginagamit lang namin ay mga sangkap na itinuturing ng pinakabagong agham na ligtas gamitin.

Patuloy na sinusuportahan ng pananaliksik, katibayang pangklinikal, at halos 40 taong pag-aaral ng mga dalubhasang medikal sa buong mundo ang kasiguraduhan at kaligtasan ng kosmetikong talc. Sinuri na ng mga kapamahalaan ng pangkalusugan sa buong mundo ang data sa talc at ginagamit ito sa buong mundo.

Sa kabila ng mahabang kasaysayan ng ligtas na paggamit ng talc sa mga produkto ng mamimili, itinatanong ng ilan kung tumataas ba ang panganib ng pagkakaroon ng kanser ng isang tao kapag gumamit ng pulbos na talc. Nagkaroon ng mga katanungan kamakailan kung nakontamina ba ng asbestos ang talc na ginagamit sa mga produkto ng mamimili. Ang bigat ng siyentipikong ebidensya ay walang sinusuportahang anumang pahayag na ang aming mga talc na produkto ay nagdudulot ng kanser.

Pinapahalagahan namin ang anumang tanong tungkol sa kasiguraduhan at kaligtasan ng aming produkto at dahil dito, masusi naming pinag-aralan ang ebidensya sa talc.

Paulit-ulit na nakumpirma ng libu-libong pagsusuri na walang asbestos ang aming mga talc na produkto ng mamimili. Nagmumula ang aming talc sa mga pinagkukunan ng ore na kinumpirmang nakakatugon sa aming mahihigpit na pamantayan. Hindi lang kami at ng aming mga supplier regular na nagsusuri para matiyak na walang asbestos ang aming talc, sinuri at kinumpirma rin ng hanay ng mga independiente na laboratoryo at unibersidad, kabilang ang FDA, Harvard School of Public Health, at Mount Sinai Hospital, na walang asbestos ang aming talc.

Purong talc na may gradong naaangkop sa parmasyutiko lang ang ginagamit ng Johnson’s. Sinusuri namin ang bawat bahagi para matiyak ito. Subalit huwag umasa sa aming sasabihin. Alamin ang mga impormasyon at gumawa ng sariling desisyon.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software